Messenger of Dionysos · Mused by Apollo

In ancient times, Satyr was the horned and horny messenger of Eleusinian forest god Dionysos. He mesmerized the youth of nearby villages with the musical magic of his flute and made them dance till broad daylight. In our common present, the spirit of Satyr inhabits the body of a human boy. Searching for a new way to spread the vibe of the forest, Satyr switched to SL and CDJ instruments, which fit the job quite nicely.

scroll down to read his story in full

V for Veneto!


( dutch first, english perhaps later )

Derde Rots in de Zonnebranding - 22 Maart, 2014

V voor Veneto! - een nieuwe Bladzijde onder de Klauw van de Leeuw

Rond de klok van zonsopgang reageerde het reeds ontwaakte deel van de internationale gemeenschap furieus op het recente nieuws fnord uit Italië, waar de bevolking van de regio Veneto middels een referendum voor onafhankelijkheid heeft gekozen, en kenbaar heeft gemaakt voortaan zelfstandig door het leven te willen gaan. De laatste berichten klonken als volgt: met een opkomst van 73% heeft 89% van de kiezers SI gestemd. De uitslag wijst erop, dat de onlangs gevoerde strijd door de lokale Piazza-beweging voor secessie van Italië en onafhankelijkheid van Rome een ware revolutie heeft teweeggebracht. Het Piazza San Marco in Venetië, het toneel van de protesten tegen de Roomse regering, heet vandaag Piazza della Independenza, en er heerst een uitbundige feeststemming. Aangezien het referendum, waarvoor men gedurende de afgelopen week zowel analoog als digitaal naar de stembus kon, afliep op de eerste dag van de lente, wordt boven de eerste espresso's al dente gesproken en in de gondels al forte gezongen van Una Primavera Veneziana.

In Rome dacht men aanvankelijk nog de op tafel liggende kaarten een overhand te kunnen bieden door de naam van het voorstel voor de regionale grondwet van Veneto te veranderen in "Het Verdrag van Palermo", maar deze poging de Hollands-Franse manoeuvre te herhalen, bleek tevergeefs. De fractie van Pro Veneto heeft ternauwernood een nipte meerderheid in het Italiaanse parlement op de bres weten te krijgen, om de Costituzione della Repubblica Italiana dusdanig aan te passen, dat alle 110 provincies zich unaniem achter een dergelijk plan dienen te scharen, om het wetmatig te maken. Zodoende werd het de toekomstige ex van Rome mogelijk gemaakt de strijd voort te zetten en voorbereidingen te treffen voor soevereiniteit.

In de tussentijd hadden de Rome-gezinde grootaandeelhouders van de EU er bij de lidstaten op aangedrongen het eigen volk op te laten hitsen door de plaatselijke media, door de stand van zaken te veroordelen met een van tevoren klaargestoomde stroom Venetophobe propaganda. Voorts dienden alle regeringsleiders en bewindslieden zowel de uitslag van het referendum als de toekomstige, regionale regering niet te erkennen en Veneto gezamenlijk te dreigen met allerhande sancties en andere ludieke acties, al dan niet met negatieve gevolgen voor de eigen en andermans economie.

Dat men reeds rondliep met een groeiende hoeveelheid cazzo aan de knikker, was de laatste tijd ver voorbij het Venetië van het Noorden nog duidelijk te ruiken. Onlangs nog werd door Anonymo del Veneto een gesprek onderschept, dat de in afwachting van opsluiting verkerende Berlusconi per witte postduif voerde met de in afwachting van vrijlating verkerende Tymoshenko. Uit het gesprek bleek, dat de voormalig-openbaar politieke leiders in onderhandeling waren over wie welk deel van de opgetrommelde internationale steun zou krijgen en hoe de rente over de opgelopen schuld tussen beide landen zou worden verdeeld, indien Berlusconi het klaar zou spelen om het Vaticaan de juiste voorzet te geven en middels een buitenspelval het IMF van het veld te ruimen. Aan haar kant van het verhaal diende Tymoshenko de Linker Lichting zover te krijgen vloeiend Italiaans sprekende elitetroepen naar Veneto te sturen om onder valse vlag de onafhankelijkheidsbeweging te infiltreren, en op gewelddadige wijze de Carabinieri tegen zich in het harnas te jagen, teneinde Rome het recht te geven met ouderwets harde hand op te treden tegen de deksels-revolutionaire rebellen. De gelijkgezinde samenwerking stierf echter een vroege dood, toen de diamanten onderzeeër van Berlusconi ten prooi viel aan de kering van het tij, en met eb werd ontdekt op het Piazza San Marco. Op niet mystiek te verstane wijze wist men vervolgens de wit-gevleugelde boodschappen direct te onderscheppen en boven het zakkende water te houden.

Achter de schermen gingen de onderhandelingen onvermoeibaar verder, maar het heeft uiteindelijk niet mogen baten. Ondertussen wordt er rekening gehouden met onrust in Spanje, Schotland, Friesland en Texas, waar men ongetwijfeld moed zal putten uit de overwinning van de Piazza-beweging. Het wachten is op het krieken van de dag aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, waar het nieuws zonder twijfel zal inslaan als een neo-Gladio-bom. DHS-veiligheidstroepen werden gisteravond al in gereedheid gebracht om de chaos in de New Yorkse wijk Little Bologna een stap voor te zijn, en een mogelijke aanslag op het treinstation aldaar in de kiem te smoren. Ondanks de 23.000 troepen tellende oefening van de Amerikaanse marine, momenteel op Corsica, en de aanwezigheid van drie vliegdekschepen en bijbehorende vloot in de Adriatische Zee, zal Washington met een strak gezicht blijven ontkennen militaire steun te willen bieden aan Rome. De VS kunnen de huidige stand van zaken echter op politiek-correcte wijze veranderen en internationaal meer invloed uitoefenen, door het spel naar hun hand te zetten middels de sterke, conflict-beherende arm der NATO. Dit proces van transformatie zal zonder enige twijfel aanstonds op gang komen, maar in eerste instantie zeer zeker uiterst traag, indien men de steun van het eigen volk niet tijdig op het droge krijgt middels een catastrofale en katalyserende gebeurtenis ... zoals een nieuw Pearl Harbor.

La Commedia è finita - viva La Rivoluzione!

- Satyr's Satire Icon © 2014 Persbureau Reutels en Ko -

.: V :.

Post a Comment

freakuently unanswered questions


? what is Satyr

! in ancient times, Satyr roamed the Eleusinian forests as the horned and horny messenger of Dionysos - the god of ritual intoxication. He mesmerized the youth of nearby villages with the musical magic of his flute, and made them dance till broad daylight.

? where is Satyr

! in our recent past, Satyr reincarnated in the concrete jungle of Amsterdam as a DJ. At age ten, he recorded his first mix, displaying his love for early hip hop and electro, and soon his tapes were in high demand. After the Second Summer Of Love, he got turned on by new dimensions of synthetic sound and ventured into the realms of acid-house, techno and trance music.

? does he still play flute

! the Panflute has become an artefact in captivity, held safe and sound in the archeological archive of the Vatican. Yet, ever since the early 1990s, up and until our common present, Satyr became increasingly skilled as a player of the SL & CDJ instruments, spinning various styles of eclectronica and edm alike, embracing a wide range of the bpm spectrum with remarkable sparkle.

Difficult to pigeonhole yet sharply focused on and specialized in ambidelic chillout, psytrance, tech trance, uptech and several kinds of steps; entertaining events for 50 to 50.000 people, by serving his spicy melange of clean cuts and dirty grooves, mixing it down and grinding it up from raw to smooth.

A few memorable events ecstasized by Satyr:
Amsterdam Dance Event (NL), Atmosphere (Berlin / D), Ballonnenfeest (NL), Burning Man (USA), Carnival (Varginha / Brazil), Club A (Sao Paulo / Brazil), Dance Valley (NL), Love & Magic (Oslo / Norway), Metsafestiwaal (Finland), Pi Club (Berlin / D), Q-Base (D), Senseblender fest (B), Universo Paralello (Bahia / Brazil), VooV Experience (D), and many more in Belgium, Brazil, Estonia, Finland, Germany, Greece, Lithuania, Norway, Portugal, Slovakia, USA & all over The Netherlands.*

* a detailed gigographic list will be added laterunless mentioned otherwise:
all text ⓦ Satyr Barbarossa,
(cc) 2007 - 2018, CC BY-NC-ND 4.0

all rights reserved,
all lefts reverted